MUSTAFA KÖROĞLU
AVUKAT


Ankara Barosu (2002)
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2001)

Yabancı Dil İngilizce
E-posta:[email protected]

Diğer Bilgiler
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesin de “Avukatlık Hukuku” dersi Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır.

2002-2004 yılları arasında Ankara Barosu Meslek içi Eğitim Kurulu yazmanlığı görevlerinde bulundu ve mesleki atölye ve panel çalışmaları düzenlenmesinde görev aldı.

2004 yılında Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “Enerji Hukuku” sertifika programına katılarak başarı ile tamamladı

2004-2006 yılları arasında Ankara Barosu Sinema Kulübü ve Ankara Barosu Dergisi Yayın Kurulun da Üye olarak görev yaptı.

2010-2016 yılları arasında Ankara Barosu Staj Kurulun da danışman avukat ve eğitmen olarak görev yapmış ve sırası ile yazman üye, Başkan Yardımcısı ve son olarak Kurul Başkan’lığı görevlerinde bulunarak kesintisiz olarak 6 yıl süre ile görev yaptı.

2014-2016 yıllarında Ankara Barosu TBB Delegesi olarak görev yaptı.

2015 yılında Ankara Barosu ile TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Cezaevleri alanında yapılan “Hukuk Kliniği” çalışmasını gerçekleşmesine öncülük etti.

2012 ve 2016 yıllarında Ankara Barosu tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultaylarında, Kurultay Düzenleme Kurullarında görev aldı

05 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri kapsamında 30.03.2015 tarihinde “Geçmişten Geleceğe Staj ” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı

26 Mayıs 2015 tarihinde “İran ve Türkiye’de Avukatlık Mesleği ve Avukatlık Stajı” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı

2016 yılında düzenlenen Ankara Barosu Hukuk Kurultayın da “MESLEK ÖNCESİ EĞİTİM (AVUKATLIK STAJI)” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı

12.02.2016 Tarihinde Türkiye Yazarlar Sendikası ile Ankara Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ankara Adalet’i Sorguluyor” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

2010-2016 yılları arasında Ankara Barosu Staj Kurulu tarafından hazırlanan “Hukuk Gündemi” isimli dergide çeşitli konularda makale ve yazıları yayınlandı

2012 yılında “Avukatlık Hukuku Uygulama Örnekleri( TBB Disiplin Kurulu ve Yargıtay Kararları Doğrultusunda) isimli yayını Ankara Barosu Yayını olarak basıldı ve yayınlandı.

Bolu, Eskişehir, Kayseri, Adana Barolarınca düzenlenen Avukatlık Hukuku, Hukukta Metod konulu konferanslara ve eğitim çalışmalarına konuşmacı ve eğitmen olarak katılmıştır.

01 About
MUSTAFA KÖROĞLU
Avukat