KÖROĞLU AVUKATLIK

FALİYET ALANLARIMIZ

AVUKATLIK HUKUKU VE ÜCRET UYUŞMAZLIKLARI

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu...

Devam

VAKIFLAR HUKUKU

Vakıf kuruluş işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi. Vakıf tüzüğü hazırlanması ve hukuki bilgilendirme...

Devam

DERNEKLER HUKUKU

Kar amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişileri olarak dernekler ve vakıflar...

Devam

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

Ticari hayat, globalleşen dünyanın etkilerini yakından hissetmektedir...

Devam

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri mülkiyet hakkı; gerek sınai, gerekse bilimsel, edebi ve sanatsal alanlarda yaratıcılık...

Devam

İŞ HUKUKU

iş ilişkisi ile birbirine bağlı olan kişilerin uymak zorunda olduğu kuralları kapsamaktadır...

Devam

ŞİRKETLER HUKUKU

Alternatif şirket veya iş yapılanmaları ve seçilen organizasyonun kuruluşu hizmetleri...

Devam

KAMU İHALE HUKUKU

Spesifik ve teknik yapısı gereği son dönemde uzmanlık gerektiren bir alan haline gelmiştir.

Devam

ÇEVRE HUKUKU

Çevre hukuku, toplumun tüm aktörlerini (devlet, kamusal-özel kuruluşlar, yerel yönetimler...

Devam

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkullerin alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili her türlü hukuki sürecin...

Devam

İMAR HUKUKU

İmar Hukuku, köy ve belediyelerin, belirli planlar ve programlar dahilinde, imar...

Devam

TÜKETİCİ HUKUKU

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler...

Devam

SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukuku temel anlamda 5 unsurdan oluşur. Tehlikeye maruz...


Devam

YABANCILAR HUKUKU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda açıkça herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi...

Devam

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Öğretide uluslararası ticaret hukukunun kapsamı hakkında çeşitli tartışmalar bulunmaktadır...

Devam

İDARİ VE VERGİ HUKUKU

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan...

Devam

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl...

Devam

SÖZLEŞME HUKUKU

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve...


Devam

YAPI DENETİM HUKUKU

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına...

Devam

AİLE HUKUKU

Aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

devam