Ticari hayat, globalleşen dünyanın etkilerini yakından hissetmektedir. Günümüzde büyüme, yeni pazarlar keşfetme, rakip ve ortakları tanıma, birleşme ve devralma gibi işlemler ticari hayatın önemli noktalarını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, ticari şirketlerin kuruluş aşamasından itibaren gelişen ve değişen ekonomiye sürekli uyarlanarak, belli bir plan doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle şirketlerin iş hacminin genişletilmesi, halka arzı ve benzeri durumlarda, önleyici tedbir amaçlı olarak sıklıkla hukuki ve finansal danışmanlık ön plana çıkmaktadır.

Ulusal ve uluslararası müvekkil firmalara, regüle edici kurumlara ilişkin mevzuat ışığında alım-satım işlemleri, birleşme, devralma ve nevi değişikliği işlemleri, mali planlama, rekabet ve risk analizi, uluslararası ve yerel finans kuruluşlarından fon sağlama ile serbest bölgelerde faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve kuruluş sonrasında işleyiş konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Hukuk bürosu olarak kurumsal finansman, proje finansmanı, finansal kiralama, finans kurumlarının kuruluşu ve işleyişi, uluslararası banka ve finans kurumlarının Türkiye'de yapmak istedikleri yatırımlar konularında hukuki danışmanlık verilmektedir.